działalność charytatywna

Nasi klienci często zwracają się do nas z nietypowymi sprawami. Tak było też w przypadku pan Tomasza, który szukał sposobu częściowego sfinansowania budowy szkoły. Ten szlachetny cel z pewnością znajduje powszechne uznanie, jest też, co oczywiste, bardzo kosztowny. Zainteresowanie naszego klienta tym przedsięwzięciem staje się zrozumiałe, kiedy weźmiemy pod uwagę, że jego dwoje dzieci niedługo wejdzie w wiek szkolny.

Pan Tomasz postanowił więc włączyć się w budowę pobliskiej szkoły podstawowej poprzez sfinansowanie wszystkich okien w budynku. Jest to znacząca kwota, której nasz klient nie jest w stanie wyłożyć na poczekaniu, z łatwością jednak może spłacić kilkuletni kredyt. Zdecydowaliśmy się na nisko oprocentowaną pożyczkę, dzięki której dodatkowe koszty nie będą zbyt wysokie. Kredyt ten został zabezpieczony hipoteką - pod zastaw domu pana Tomasza.

W umowie zastrzegliśmy także możliwość wcześniejszej spłaty, aby nasz klient mógł bez dodatkowych formalności przeznaczyć na ten cel ewentualne dodatkowe zarobki. Bardzo się cieszymy, że nasze wsparcie przyczyniło się do zrealizowania tak szlachetnego celu.

W umowie zastrzegliśmy także możliwość wcześniejszej spłaty, aby nasz klient mógł bez dodatkowych formalności przeznaczyć na ten cel ewentualne dodatkowe zarobki. Bardzo się cieszymy, że nasze wsparcie przyczyniło się do zrealizowania tak szlachetnego celu.

Wiktor Kossakowski – prezes

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Royal Finance?