Działalność non-profit

Panią Alicję mięliśmy okazję poznać, współpracując z jej mężem - uznanym przedsiębiorcą, który konsultował się z nami w sprawach związanych z prowadzeniem swojej firmy. Nasza klientka zwróciła się do nas jednak z zupełnie inną prośbą.

Wrażliwa na krzywdę bezbronnych zwierząt Pani Alicja postanowiła nieść im pomoc i w tym celu ustanowiła fundację, statutowym celem której jest prowadzenie schroniska oraz interwencje w sprawach związanych z maltretowaniem i zaniedbywaniem zwierząt. Fundatorka skłonna była zainwestować w swoje nowe przedsięwzięcie pokaźną kwotę, obawiała się jednak rozmaitych problemów z procedurami prawnymi i formalności związanych z prowadzeniem tak tego typu działalności.

Na zlecenie naszej klientki przygotowaliśmy opracowanie dotyczące zasad funkcjonowania fundacji i doradziliśmy, w jaki sposób jej interesy całkowicie odseparować od prowadzonej przez męża Pani Alicji działalności gospodarczej. Zajęliśmy się także przygotowaniem planu inwestycyjnego, dzięki któremu wolne aktywa fundacji zostały korzystnie ulokowane, generując zasilające konto fundacji zyski. Po wypracowaniu tych rozwiązań pozostało nam jedynie wybranie korzystnej oferty ubezpieczeniowej dla majątku fundacji.

Cieszymy się, iż nasze wsparcie przyczyniło się do rozwoju tego szczytnego przedsięwzięcia.

Żona prezesa banku szuka wsparcia w prowadzeniu działalności charytatywnej swojej fundacji

Alicja Frontczak – żona przedsiębiorcy

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Royal Finance?